ติดต่อเรา

TIWANON LOCATION

   บริษัท ยูโรเดคคอร์ จำกัด 

  9 ซอยติวานนท์ 14 (ซอยเดียวกับ สถาบันบำราศนราดูร)

  ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000 

  โทร 02-580-6010 ต่อ 505, 509 

  แฟกซ์ 02-580-5835

  เปิดให้บริการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.30 - 18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

u-rodecor-map          

 

URODECORFANPAGE    phone 32 สอบถามข้อมูล

   สอบถามข้อมูล สินค้า บริการ โปรโมชั่น

   แผนกบริการลูกค้า  โทร  02-580-6010

     หรือทาง Inbox  URODECORFANPAGE

 

U-RODECOR GOOGLE MAP

Join Us

 

 

  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  สวัสดิการ
- คอมมิชชั่น
- โบนัสประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- หยุดพักร้อนประจำปี
- วันหยุดประเพณี
- สิทธิการลาต่างๆ
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ยูโรเดคคอร์ จำกัด
9 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02-580-6010 ต่อ 401
แฟกซ์: 02-580-5835
 
---------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง: ช่างภาพ/วีดีโอ  
จำนวน: 1 อัตรา
เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท
 
รายละเอียดของงาน
ถ่ายภาพ วีดีโอ ทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่ เพื่อนำเสนอเนื้อหาหรือถ่ายทอดเรื่องราวให้เป็นที่น่าสนใจ และตรงตามวัตถุประสงค์
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้ในเรื่องของการจัดไฟ และมุมกล้อง
- เข้าใจเทคนิคและลูกเล่นในการนำเสนอที่สร้างสรรค์
- ตัดต่อวีดีโอ เพื่อนำเสนอเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจ
- ใช้โปรแกรม Photoshop ได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ และรับผิดชอบสูง
---------------------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง: ผู้แทนขายโครงการ (Project Sales)
จำนวน: 1 อัตรา
เงินเดือน: ตามตกลง
 
รายละเอียดของงาน
- วางแผนงานขายให้กับโครงการต่างๆ ที่มีความต้องการสินค้าจำนวนมาก
- ติดต่อ เสนอขายสินค้าให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- หาช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด
- ให้คำแนะนำและข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง พร้อมแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้
- จัดเตรียมข้อมูลสินค้า ราคา คุณสมบัติ รายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยอดขาย สถานการณ์ทางการตลาด และจัดทำรายงานการขายให้กับผู้บังคับบัญชา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในตำแหน่ง อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และรักงานขาย
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คล่องตัวสูง กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพและบุคคลิกภาพดี
- มีรถยนต์ และสภาพพร้อมสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
---------------------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง: ผู้แทนขายต่างจังหวัด (ภาคใต้)
จำนวน: 1 อัตรา
เงินเดือน: ตามตกลง
 
รายละเอียดของงาน
- วางแผนงานขายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ยอดขายและแผนการส่งเสริมการขายของบริษัท
- ติดต่อ เสนอขายสินค้าแก่ร้านค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- หาช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด
- ดูแล และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกช่องทาง
- ให้คำแนะนำและข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง พร้อมแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้
- จัดเตรียมข้อมูลสินค้า ราคา คุณสมบัติ รายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยอดขาย สถานการณ์ทางการตลาด และจัดทำรายงานการขายให้กับผู้บังคับบัญชา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในงานขายสินค้าอย่างน้อย 2 ปี
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และรักงานขาย และงานบริการ
- ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
- มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและติดตามปัญหาต่างๆ
- มีรถยนต์ และสภาพพร้อมสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
 
---------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง: Marketing Executive
จำนวน: 1 อัตรา
เงินเดือน: ตามตกลง
 
รายละเอียดของงาน
- วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งระบบประจำปี
- กำหนดแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ และการขาย (ส่งเสริม Brand ของบริษัท)
- จัดการระบบสมาชิกเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าให้มีต่อบริษัท
- จัดทำแผนการสื่อสารทางการตลาด วางแผนการเลือกใช้สื่อ (ทาง Social Media ต่างๆ ทั้ง Online และ Offine) แผนการออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
- ติดตามแนวโน้ม และสภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบันเพื่อพัฒนาแนวทางการทำตลาด และสร้างเทคนิคส่งเสริมการขายใหม่ๆ ให้กับสินค้าของบริษัท
- รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์
- วิเคราะห์ยอดขาย และพัฒนาแผนงานทางการตลาดในการเพิ่มยอดขาย
- ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงโครงสร้างส่งเสริมการตลาดของฝ่ายขาย
- สนับสนุนงานระบบเอกสารต่อฝ่ายขายอย่างเป็นระบบ และทันเหตุการณ์
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Application ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ (เช่น Word, Excel, PowerPoint, E-Mail) ได้ในระดับดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คล่องตัวสูง กระตือรือร้น และมีไฟในการทำงาน รวมทั้งมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผนงานได้อย่างเป็นระบบ
- มีความสามารถทางด้านการสื่อสาร ประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการติดต่อ และติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หากมีความเข้าใจในการใช้งานเว็บไซต์ เว็บบอร์ด และ Social Network ต่างๆ เป็นอย่างดี ถือเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
- มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดค้าปลีก ค้าส่ง อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
---------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง: Graphic Design (นักออกแบบสื่อโฆษณา)
จำนวน: 1 อัตรา
เงินเดือน: ตามโครงสร้าง บริษัท
 
รายละเอียดของงาน
ออกแบบและปรับปรุงสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 27 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์/สื่อสิ่งพิมพ์
- สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับงานออกแบบ เช่น Illustrator,Photoshop
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟิก อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถถ่ายภาพ/วีดีโอได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
วันที่ลงประกาศ 23/08/59